Einsätze 2021

.

Lfd. Datum Zeit Dauer Ort Einsatzstichwort
15 11.05.2021 19:23 0 h 30 min Ürzig BMA
14 10.05.2021 09:38 0 h 23 min Ürzig BMA
13 09.05.2021 17:57 0 h 11 min Bernkastel-Kues Flächenbrand
12 06.05.2021 12:59 0 h 12 min Zeltingen-Rachtig Person in Zwangslage
11 01.05.2021 17:21 0 h 05 min Neumagen-Dhron Abgestürzter Paragleiter
10 01.05.2021 01:48 1 h 20 min Zeltingen-Rachtig Flächenbrand
9 22.04.2021 14:45 0 h 14 min Zeltingen-Rachtig BMA Personenschutz
8 25.03.2021 02:25 1 h 03 min Zeltingen-Rachtig Türöffnung dringend
7 20.02.2021 18:31 0 h 11 min Zeltingen-Rachtig Flächenbrand klein
6 17.02.2021 20:07 0 h 24 min Zeltingen-Rachtig Rauchentwicklung im Freien
5 12.02.2021 13:28 0 h 29 min Zeltingen-Rachtig BMA
4 29.01.2021 17:21 1 h 19 min Ürzig Kaminbrand
3 20.01.2021 11:20 0 h 15 min Zeltingen-Rachtig BMA
2 16.01.2021 15:20 0 h 55 min Zeltingen-Rachtig Flächenbrand
1 11.01.2021 17:54 0 h 57 min B 269 Absicherung Gefahrenstelle